Stěhování národů jako důsledek klimatických změn

Stěhování národů jako důsledek klimatických změn

Kategorie: ŽIVOTNÍ STYL

Současná migrační vlna, která zaplavuje již delší dobu Evropu, není z historického pohledu nic nového.Národy se stěhovaly již v dávné minulosti z nejrůznějších důvodů. Jejich stěhování je třeba chápat jako přemísťování velkých kmenů, které lze rozdělit na dvě základní etapy. První byla germánská a probíhala ve 4. až 6. století a druhá slovanská, probíhající od 6. do 7. století.

Stěhování národů v minulosti

Bezprostřední příčinou počátku migrace národů byl přesun středoasijského kmene Hunů, kteří koncem 4. století plenili Balkán, kde však narazili na kmen Gótů. Ti se stáhli na Balkánský poloostrov a do Karpatské kotliny, čímž rozhýbali postupně další kmeny. Druhou etapu tvořilo stěhování slovanských kmenů, které začal kmen Avarů – postrach všech evropských národů.

Jednou z příčin stěhování národů byl přechod k zemědělskému způsobu života, což vedlo ke zvyšování počtu obyvatel a tedy ke zvýšené potřebě obdělávané půdy.

Klimatické změny a současná vlna migrace

Analogicky ve srovnání s migrací národů v minulosti, ovlivněné převažujícím zemědělským způsobem života, lze příčiny současné migrační vlny hledat rovněž v klimatických změnách. V souvislosti s rozvojem průmyslu, rostoucími exhalacemi a dalšími průvodními jevy dnešní civilizace, zaznamenáváme jevy, jako je oteplování zemského povrchu a úbytek zdrojů pitné vody. Pokud se k tomu připočte prudký nárůst počtu obyvatel zejména v rozvojových zemích, kde jsou stále větší potíže s jejich obživou, není divu, že jsme svědky novodobého stěhování národů.

K tomu je nutné samozřejmě přičíst válečné konflikty, hospodářskou a politickou nestabilitu na Arabském poloostrově a v Africe a rostoucí válečné konflikty, které ničí lidem domovy a připravují je prakticky o všechno. Tento důvod je ještě umocněn klimatickými změnami, konkrétně oteplováním a úbytkem zásob vody. Nedostatek vody, potravin, možností zaměstnání a neexistující perspektiva na zlepšení, nutí obyvatele postižených oblastí k opouštění svých domovů a hledání jiných zdrojů.


Štítkyfacebook  Doporuč přátelům


Vaše názory

  K tomuto článku zatím nebyl připojen žádný názor.

     


CLUB ŽENA


Lifestyle