České scénografky proměňují prostor Galerie kritiků

České scénografky proměňují prostor Galerie kritiků

Kategorie: ZE SPOLEČNOSTI

Necelý měsíc potrvá v Galerii kritiků v pražském Paláci Adria výstava nazvaná Proměny - Divadelní výtvarnice na přelomu tisíciletí. Její autorky si vytkly za cíl představit práci scénických, kostýmních a loutkářských výtvarnic z celé České republiky.

Mizerova-Nejmens-zena-na-svete.jpgUmělecká tvorba scénografek různých generací bude k vidění od 17. dubna do 10. května. Důraz bude kladen převážně na aktuální trendy v daném oboru a rozmanitost umělecké tvorby ve scénografii. Vystavované exponáty pocházejí od tuctu výtvarnic, které v poslední době pracovaly na významných inscenacích s režiséry zvučných jmen. „Přibližně šest desítek vystavených exponátů ideálním způsobem prezentuje rozdílnost v jejich přístupu k tvorbě, a to jak z hlediska výtvarného, tak divadelního,“ říká Daniela Pařízková, jedna z organizátorek přehlídky.

 

Návštěvníci výstavy se mohou těšit na originály kostýmů, scénické a kostýmní návrhy, makety, loutky, fotografie (a to jak dokumentární, tak i umělecky stylizované), dokumenty, audiovizuální záznamy a různé scénické objekty. K vidění bude použití rozmanitých materiálů, stylů a technik, prezentovaných nejrůznější formou - od pouhých pracovních skic a návrhů, až po realizovaná díla. Včetně kostýmů, které bylo či stále je možné spatřit na divadelních prknech. Mezi scénografkami, jež se zapojily do ojedinělého výstavního projektu, nechybějí Jana Preková, Kamila Polívková, Simona Rybáková, Kateřina Štefková, Jana Zbořilová anebo Sylva Zimula Hanáková.

 

Záměrem výstavy není jen přiblížit tvorbu a osobitost představitelek ženské scénografie. Podobně jako mezinárodní scénografická přehlídka Pražské Quadriennale návštěvníkům umožňuje divákům seznámit se s interakcí mezi výtvarným uměním, divadlem (scéničností), filmem, fotografií, hudbou, literaturou, módou, designem či moderními technologiemi. „V současné multikulturní společnosti významný fenomén,“ podotýká Denisa Šťastná, jedna z kurátorek výstavy. „Tato rozmanitost umožňuje kreativní způsob prezentace. Návštěvníci Proměn tak budou moci vnímat uměleckou tvorbu v několika rovinách.“

 

Podstatná je motivace tvůrkyň projektu Proměny. Bez ohledu na genderové teorie nebylo postavení ženy - umělkyně ve veřejném sektoru vždy jednoduché. I dnes se setkáváme s názory, že některá povolání jsou určena pouze mužům. Tento hlas převládal ještě v době nedávné také v oboru scénografie. Po druhé světové válce se situace změnila také díky nově otevřené katedře scénografie, kde začaly ženy studovat po boku mužů obor kostýmního a scénického výtvarnictví. Ženy scénografky dokázaly vlastně záhy i těm největším kritikům, že se nejen dokáží vyrovnat svým profesním kolegům, ale některé je mohou svým uměním a svým kreativním přístupem  předčít.

 

 Prostor Galerie kritiků autorky výstavy inspiroval svou unikátností a kultivovaností. Nabízí široké spektrum možností vzájemného přiblížení rozmanitých a často nesourodých objektů. Ačkoliv byla řada z vybraných uměleckých předmětů vytvořena pro konkrétní inscenaci, uchovává si svoji výpovědní hodnotu i mimo původní inscenační kontext. Platí to jak pro plošné exponáty (fotografie, skici), tak trojrozměrné objekty (například loutky a kostýmy). Najde se i vhodné místo pro audiovizuální prezentaci.

 

Součástí výstavy bude katalog s obrazovou dokumentací, odbornými texty (Marie Zdeňková, Vlasta Koubská) či pohledem režisérky (Viktorie Čermáková) představujícími české divadelní výtvarnice v rovině uměleckého, historického a sociologického kontextu a soupisem vystavených exponátů. Během výstavy se uskuteční také prezentace a diskusní fórum s tématem scénografického umění žen-výtvarnic, které bude součástí celoročního cyklu prezentací současné české scénografie pořádaného Pražským Quadriennale, Divadlem Na Zábradlí a Českou organizací scénografů, divadelních architektů a techniků v Eliadově knihovně Divadla Na zábradlí.

 

Pořadatelem výstavy je Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků (ČOSDAT o.s.) ve spolupráci s Institutem umění - Divadelním ústavem a Galerií kritiků. Jejich cílem a posláním je podpora a rozvoj scénografie, divadelní architektury, teorie a praxe všech divadelních technik uměleckého charakteru. Také rozšiřování progresivních poznatků a metod, jakož i mezinárodní spolupráce a kontakty v této oblasti. „Rozhodli jsme se uspořádat výstavu, na které bychom rádi představili práci významných scénografek dnešní doby širšímu publiku. Scénografie je uměním, které bývá často neprávem přehlíženo, zůstává v pozadí pouze jako dokreslení dané divadelní inscenace. Opak je však pravdou, teprve vytvoření poutavé scény je základem úspěchu celého představení,“ vysvětluje Marie Zdeňková, další z kurátorek výstavy.


facebook   Doporuč přátelůmVaše názory

  K tomuto článku zatím nebyl připojen žádný názor.

CLUB ŽENA


Lifestyle