Podnikání a odchod Husákových dětí do důchodu

Podnikání a odchod Husákových dětí do důchodu

Kategorie: ZE SPOLEČNOSTI

Doba se mění. Co to byla generace Husákových dětí? Co nás čeká v budoucnosti?Školství za socialismu

Začněme u školství. Školství v osmdesátých letech bylo na vysoké úrovni, z hlediska celosvětového srovnávání. Na vysoké školy se dostávalo 10–20 % lidí, tedy opravdu jen špička. Dnes se tam dostane pomalu každý. Školy měly vysokou odbornou úroveň, Československo mělo velký proexportní průmysl. Československo bylo vysoce soběstačné. V roce 1986 dokonce dosáhlo plnou potravinovou soběstačnost. Ekonomika exportovala velké investiční celky. Od cukrovarů, po jaderné reaktory. Zisk zůstával v Československu. Měli jsme i vlastní námořní flotilu.

Zemědělství za socialismu

Zemědělství bylo provázané. Výroba masa se vhodně doplňovala u výrobou obilí a zeleniny. Dnes výrobu masa a mléka pomalu nemáme, chlévská mrva se nevrací do půdy, zato se používá "tuny postřiků". Půda je dnes mrtvá. Produkované potraviny mají mnohem méně živin, jsou to jen prázdné kalorie. Navíc je půda přechemizovaná, otrávená, včetně spodních vod.

Za Husáka

Husákův "gulášový socialismus“ byla velmi zajímavá doba. Dost lidí Husáka považuje dokonce za nejlepšího Československého prezidenta.  Za Husáka bylo všechno. Politické pronásledování jen minimální. Říká, se, že Husák sám vězení zažil, neměl zájem tam cpát lidi.

Kdo pracoval v Praze, sehnal všechno. Od kazet, elektroniky, lehké děvy až po drogy. Bydlení bylo dostupné, jídlo taky. Studenti i dělníci platili za vydatný oběd cca 2,60 Kč. Vysokoškolské koleje stály od 55 do 120 Kč za měsíc, dle komfortu.

Zimní směs - socialismus

Pro ty lidi, co to nepamatují, ještě sdělím, že nebyli žádní bezdomovci, ani nezaměstnaní, byla plná zaměstnanost, nikdo nemusel bydlet pod mostem. Na byty se čekalo, nebo jste je dostali, když jste se upsali podniku, že tam budete několik let pracovat. Nebyli ani exekutoři, kteří dnes vykouzlí dluh 20.000 Kč z dlužné částky 200 Kč. A policajtů měl ten zlý "komunistický režim" mnohem méně, než dnes. "Hranice byly zavřené, Havel též," i když ve fešáckém kriminále.

Socialismus pracovní doba

Generace Husákových dětí

Generace Husákových dětí byla naučená pracovat, makat, když se pak otevřela možnost podnikání, po převratu v roce 89, vrhli se do toho. Uvěřili klišé, že dobrý výrobek se prodá sám a dobrá práce bude dobře zaplacena. Většinou podnikají dodnes.

Ale nemají komu firmy předat. Zbohatnutí poctivou prací bylo spíše klišé. Dnes máte tak vysoké daně a poplatky, že vám toho z vydělaných peněz moc nezůstane. V roce 89 2 Vašci tvrdili, že během 2 let doženeme úroveň Německa. A Husákovy děti tomu věřily.

Ve skutečnosti, "za 30 let budování kapitalismu", nejenže jsme se životní úrovni Německa nepřiblížili, ještě se nám vzdaluje!
Proč? Zřejmě to nebude nedorozumění, ani náhoda.

Lidé v České republice, i Československo nám za pomoci 2 Vašků rozbili, protože Československo mělo nejlepší ekonomiku ve východním bloku, perfektně provázanou, Slovensko s Českem, tedy lidé dnes pracují za práci ve mzdě. Místo průmyslu jsou zde montovny, které mají daňové prázdniny a obrovské investiční pobídky -. dotace. Klidně i několik milionů Kč na vznik 1 pracovního místa. To by tam ti lidi mohli přebírat hrách a čočku, jako Popelka a efekt pro českou ekonomiku by byl "asi stejný".

Naopak dochází k obrovskému odlivu kapitálu do zahraničí. Jen Zlín odvádí ročně do Paříže asi 180 milionů Kč za vodu. Uvádí se, že ročně odtéká z ČR asi 400 miliard Kč. Česko složí jako "korýtko Evropy". Pasou se u nás všichni. Československé zemědělství bylo vysoce obdivované a jezdily sem delegace z celého světa. Dnes dovážíme potraviny "nejasné" kvality a úrovně.

Malé firmy zanikají

Ale zpátky k podnikání. Malých firem i podnikatelů ubývá. Jsou oblasti v ČR, kde již místní malé stavební firmy ani nejsou.
Až odejde stávající "Generace Husákových dětí" do důchodu, mnoho firem na trhu zanikne. Přesto, že jsou dnes úspěšné.
Mladí to vidí a nechtějí podnikat. Mají zájem pracovat ve velké firmě. Nemají ani zájem o řemeslo.

Ptal jsem se jednoho čerstvě vyučeného topenáře. "Proč nechceš dělat topenařinu? Vždyť je to krásná práce". Odvětil mi: " Když jsem viděl rodiče mých spolužáků, v učilišti, jak mají firmy a makají od rána do večera, já takto žít nechci". A dal se na studium pedagogiky. Z jeho spolužáků pak řemeslo dělají asi 4 % absolventů.

Tedy, odchodem "Husákových dětí do důchodu" velmi zchudne nabídka řemeslných firem, i kvalita utrpí, odchodem lidí z trhu, kteří uměli.

Jinak, generace Husákových dětí je ve skutečnosti mladší. Nejsou to ti, kteří začali po revoluci podnikat, často proto, že museli, protože došlo k deindustrializaci společnosti. Fabriky se zavíraly. Husákovy děti vznikly po roce 77 zvýšením porodného.

Socialismus hodiny

Mileniáni

Ti nahradí tuto generaci "husákových podnikatelů" a pak budou nahrazeni generací mileniánů. A ti jsou již vychováni úplně jinak, inkluzním školstvím. To se teprve nasmějeme. Pak již nastupuje Neomarxismus,. Gender. Ti budou mít již jen samá práva, ale žádné povinnosti. To již nebude společnost, kde se jeden snaží pomáhat druhému.

Ještě se možná ptáte, kam mizí všechny ty peníze? Je to o tom, že Zeměkoule je sice dost velká, na to, aby nasytila všechny lidi, není ale dost velká na to, aby nasytila boháče. Ti jsou bezední a nikdy nemají dost. Finanční zásoby v daňových rájích stouply od roku 2013 na dvojnásobek. Na 80 bilionů.

Autor článku si nepřeje být zveřejněn


Štítkyfacebook  Doporuč přátelům


Vaše názory

 práce dnes není zaplacena  - Autor: non 10. 11. 2018
 Oldřich Zavoral - Autor: Zavora@seznam.cz 10. 11. 2018
 Konec Hermelínu v Sedlčanech  - Autor: Pavlína Peterková  11. 11. 2018
 Poslední 2 řemeslníci.  - Autor: Řempo 21. 11. 2018
 není jednoduché uživit milion  - Autor: státních zaměstnancůů 30. 12. 2018
 Muži se ve zdraví dožijí méně  - Autor: než před 50 lety  5. 1. 2019
 další živnostník , necelých 51 let umřel - Autor: john 6. 1. 2019
 Brusel zlikvidoval 1/3 malých rodinných farem - Autor: je to evropský trend  17. 1. 2019
 Po odchodu husákových dětí do důchodu - Autor: se propadne systém penzí  31. 1. 2019
 loni zanikolo nejvíc firem za posledních 7 let  - Autor: otom 28. 2. 2019

     


CLUB ŽENA


 Trnkobraní