Domovní čistička odpadních vod - ekologická varianta pro váš dům

Domovní čistička odpadních vod - ekologická varianta pro váš dům

Kategorie: PRAKTICKÉ

Ekologie je věda, která je základem pro všechny lidské aktivity, směřující k ochraně přírody. Přírodní zdroje jsou nenahraditelné a my jako lidé bychom neměli svým jednáním tuto křehkou rovnováhu narušit. Proto jsou dnes vyhledávány způsoby, jak poškozování přírody zabránit.V minulých dobách lidem příliš nezáleželo na tom, kam odvádět splašky z domovního odpadu. Septiky se vypouštěly do vodních toků nebo vsakovaly přímo do země. Dnes jsme přece jen v tomto ohledu moudřejší, ve městech a obcích fungují velmi dobře čistírny odpadních vod, které zpracovávají komunální a průmyslové odpadní vody. Tyto čističky pracují nejčastěji na principu mechanicko-biologickém.

Tam, kde není možné napojit dům nebo chalupu na veřejnou kanalizaci, je vhodná malá domovní čistírna odpadních vod. Splňuje ekologické normy a finančně je méně náročná na provoz, než například septik. Funguje podobně jako klasická čistírna odpadních vod. Nejprve se odpadní voda mechanicky předčistí, odstraní se z ní hrubé nečistoty. Pak proběhne biologický proces, kde mikroorganismy s přístupem kyslíku nebo bez přístupu kyslíku oddělí od předčištěné vody kal. Pro něj jsou určeny zvlášť prostory, kam je odveden. Vodovody a kanalizace kal buď mohou odsát fekálním vozem, nebo ho majitel využije pro kompost zahrádky. Vyčištěná voda se vypustí zpět do vodního toku. Pokud je to problém, například kvůli vzdálenosti, poslouží v domácnosti jako voda užitková k mytí oken, zavlažování apod. Z toho je vidět, že takový způsob čištění odpadní vody je k přírodě šetrný.

Spolehlivým dodavatelem právě domovních čistíren odpadních vod je GONAP, spol. s r.o. Je držitelem certifikátu pro systém kvality ISO 9001:2000, udržuje spolupráci s příbuznými organizacemi v oboru, společně inovují a vyvíjí nové produkty. Právě aktivační čističky vyrobené firmou GONAP patří k neprogresivnější technologii čištění . Pracují na principu nízko zatěžované aktivace a částečně nebo úplně stabilizují kal. Jsou to celoplastová kompaktní zařízení, vhodná pro čištění odpadních vod (splašků) z rodinných domů, bytů, chalup, chat, sociálních zařízení různých objektů apod.

GONAP, spol. s r.o. má široké portfolio. Poskytuje zákazníkům čističky odpadních vod od 5 do 5000 EO, dodává zařízení pro odvodňování kalu, enzymy pro odstraňování organických usazenin. Zajistí dálková řízení, rekonstrukci a provoz čističek odpadních vod, dodávku řídícího systému čističky i s vizualizací a další služby v tomto odvětví, včetně revize vodních děl. Záruční a pozáruční servis je samozřejmostí. O kvalitě a dobrém jménu této firmy svědčí kladné ohlasy a řada spokojených zákazníků.


 


facebook   Doporuč přátelůmVaše názory

  K tomuto článku zatím nebyl připojen žádný názor.

CLUB ŽENA


Lifestyle