Střední škola Arcus

Kategorie: RODINA

Cestovní ruch se stává v mnoha zemích jedním z klíčových odvětví, která přispívají k rozvoji ekonomiky. Hlavním posláním cestování je však poznávání nových zemí, jejich kulturních tradic, historických památek a života běžných lidí v dané zemi.Aby bylo cestování na úrovni a splňovalo všechny představy turistů, musí se organizováním turistiky, zájezdů, ubytování a všech dalších služeb navazujících na cestovní ruch zabývat profesionálně zdatní lidé.

K jejich přípravě slouží střední škola cestovního ruchu ARCUS Praha. Škola připravuje budoucí pracovníky v cestovním ruchu tak, aby byli připraveni ke studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole, nebo aby se mohly ihned uplatnit v praxi. Hlavní důraz je kladen na studium cizích jazyků, dále na výpočetní techniku, odborně profilované předměty jako jsou technika, ekonomika i zeměpis cestovního ruchu, obchodní korespondence, účetnictví, průvodcovství, základy práva, psychologie apod.

Pedagogický sbor tvoří zkušení učitelé, ale i externí odborníci z praxe v cestovním ruchu a vysokých škol, kteří se snaží individuálním přístupem ke každému studentovi jej vést k samostatnosti.

Střední škola ARCUS Praha si klade za cíl, aby její absolventi mohli nabyté odborné znalosti výpočetní techniky a minimálně tří cizích jazyků uplatnit buď jako uchazeči o studium na vysokých školách, nebo jako pracovníci ve středních a vyšších funkcích v oborech poskytujících služby v cestovním ruchu, ale i v oborech spojených s ekonomikou, marketingem a dalších. V rámci výuky probíhá i praxe žáků v cestovních kancelářích, se kterými škola spolupracuje. Škola pořádá také výměnné pobyty v mezinárodní jazykové škole v Anglii, praktickou výuku průvodcovství, zeměpisné exkurze a další akce.

Pro studenty je střední škola cestovního ruchu ARCUS zajímavá i mnoha výhodami. Mohou využívat počítačovou síť a internet i ve svém volném čase, mají možnost si zdarma kopírovat studijní materiály a v rámci nepovinné výuky řízení motorových vozidel si udělat řidičský průkaz s výraznou slevou.

Škola je přitažlivá zejména pro zájemce z Prahy, ovšem i mimopražští uchazeči se mohou přihlásit, neboť je pro ně k dispozici ubytování. Školné činí 22.900 Kč za rok a učebnice i sešity poskytuje škola studentům zdarma. Přijímací zkoušky formou testů se nekonají, jelikož uchazeč o studium je přijat na základě výsledků dosažených na základní škole a doplňkových kritérií. Přihláška ke studiu se odevzdává na obecně platném tiskopise a pro první kolo je nutné přihlášku doručit škole do 16. března 2015.


 


facebook   Doporuč přátelůmVaše názory

  K tomuto článku zatím nebyl připojen žádný názor.

CLUB ŽENA


Lifestyle