Dětem doma hrozí někdy větší nebezpečí než na silnici. Pozor dejte na příbory v myčce i ovládání žaluzií

Dětem doma hrozí někdy větší nebezpečí než na silnici. Pozor dejte na příbory v myčce i ovládání žaluzií - InMagazin.cz Kategorie: DĚTI

Pády, popáleniny či pořezání. To jsou jen některá z rizik, která podle Národního registru dětských úrazů hrozí dětem v domácnosti.Poranění doma přitom podle registru tvoří více než čtyřicet procent všech úrazů, s nimiž musí děti vyhledat lékařskou pomoc. Kromě známých rizik, jako je pád ze schodů či opaření vodou z konvice, ale mohou být nebezpečné i některé spotřebiče či vybavení domácnosti. Pozor je třeba si dát na žaluzie, plynový kotel nebo myčku.

Fakultní nemocnice v Brně dlouhodobě sleduje počty a příčiny zranění dětí a dospívajících. Ze statistik, které uvádí i na stránkách Děti bez úrazu, vyplývá, že je každý rok v Česku v průměru ošetřeno na půl milionu dětí. Více než třicet tisíc z nich pak vyžaduje i hospitalizaci. Nejčastějším místem, kde ke zranění dochází, je přitom domov. České děti se tak častěji zraní v ložnici či obýváku než například na silnicích. O prázdninách se pak riziko nešťastných nehod znásobuje. Nejčastěji se totiž děti poraní v období mezi květnem a srpnem. V zimních měsících úrazů výrazně ubývá. Na co si tedy dát z hlediska bezpečnosti v domácnosti v létě pozor?

Bezpečné ukládání příborů či nožů do myčky

Rodiče obvykle zabezpečí schody ohrádkou, polepí nábytek gumovými zaoblovači rohů a na skříňky s čisticími prostředky přidělají dětskou pojistku. Málokoho ale napadne posuzovat stejně přísnýma očima některé spotřebiče. Jedním z nich je myčka, která je na rozdíl od mikrovlnné trouby či konvice často dítěti na dosah. Příbory by proto nikdy neměly směřovat ostrou stranou vzhůru. Větší nože by pak měly být umístěny co nejvýše, aby se k nim děti snadno nedostaly. Pokud myčka nemá pojistku, která by bránila možnosti otevření v půlce mycího cyklu a případnému opaření, neměla by být zapnutá v době nepřítomnosti dozoru, tedy dospělého člověka. Při používání myčky je také dobré skladovat mycí tablety a gelové kapsle mimo dosah dětí. Může se stát, že si je spletou s bonbony, zpravidla v případě, že mají zářivé a pestré barvy.

Riziko uškrcení u vnitřních žaluzií

Neodmyslitelnou výbavou řady domácností je stínicí technika. Právě proto mnohdy rodiče nenapadne pohlížet na některé její varianty jako na možné riziko. Největší nebezpečí představuje pro menší děti ovládání vnitřních žaluzií. Ty se obvykle otevírají a vytahují pomocí šňůrky či řetízku a hrozí, že se jimi při hře či nešťastnou náhodou dítě uškrtí. Toto riziko zohledňuje i norma ČSN EN 13 120, která se zabývá bezpečností dětí před uškrcením v nebezpečných smyčkách. Proto v místech, kam mají přístup děti od narození do 42 měsíců, je nutné tuto normu dodržovat a mít žaluzie či rolety ovládané například klikou, táhlem či dálkovým ovladačem.

Vhodným řešením podle něj proto je používání venkovních žaluzií. „Standardně bývají motorizované a ovládají se buď spínači na stěně nebo dálkovým ovladačem. Riziko uškrcení tedy nehrozí, venkovní varianta je navíc násobně účinnější, eliminuje proto i například riziko přehřátí místnosti či organismu,“ dodal Přichystal.

Nebezpečí bez barvy a zápachu

Zpozornět by v tomto případě měly rodiny, které mají plynový kotel s otevřenou spalovací komorou, nebo plynový ohřívač vody umístěný v obytných prostorách. V tom případě totiž hrozí únik oxidu uhelnatého, který vzniká nedokonalým spalováním. Na rozdíl od zemního plynu unikajícího například ze sporáku není oxid uhelnatý nijak cítit. Poznat jeho únik je proto čistě lidskými smysly velmi obtížné. Ačkoliv je přitom oxid uhelnatý lehčí než vzduch a zpočátku se tak hromadí u stropu, při nedostatečném větrání a větším hromadění může představovat riziko pro všechny obyvatele domu.

Otrav tímto plynem přitom ani přes postupné zavádění jiných typů kotlů výrazněji neubývá, jen v posledních pěti letech vyjížděli pouze pražští záchranáři ke 350 případům otravy. Nejjednodušší ochranou je proto kromě pravidelné kontroly a čistění plynového spotřebiče odborníkem pořízení detektoru. Čidlo měří úroveň oxidu uhelnatého ve vzduchu a v případě překročení bezpečné hranice obyvatele domácnosti zavčas upozorní. Jeho pořizovací cena přitom vyjde jen na několik stokorun. Příčinou otravy však může být také nevyhovující stav komína. Velké množství otrav oxidem uhelnatým má na svědomí právě ucpaný komín. Měl by tedy procházet pravidelnou revizí, stejně jako samotné plynové spotřebiče. Dle našich statistik je však kontrolována a pravidelně servisována pouhá třetina.

Fotozávora u vrat chrání děti i vozidla

Vytvořit doma dětem bezpečné prostředí, ve které si mohou bez obav hrát, vyžaduje čas a plánování. Rodičům s tím mohou kromě preventivních programů pomoct i sami výrobci. Při pořizování nového zařízení či spotřebiče je dobré prodejce upozornit na děti v domácnosti a sáhnout po výrobcích splňujících nejaktuálnější normy a nabízejících moderní bezpečnostní pojistky. Takovými často bývají čidla u automatických brán a vrat, která byla vytvořena především kvůli bezpečnému používání příslušenství i za přítomnosti dětí.


facebook   Doporuč přátelům
CLUB ŽENA


Lifestyle