Jímky

Jímky - InMagazin.cz Kategorie: BYDLENÍ

Slova jímka nebo žumpa zná asi každý, ale ne každý ví, oč se přesně jedná. Jímka a žumpa je totéž. Je tak označována bezodtoková nádrž na splaškové vody. Kvůli chybějícímu odtoku je nutné nádrž pravidelně vyprazdňovat, což dělají specializované firmy a obsah jímky odvážejí do čističky odpadních vod.Instalace jímky je vhodná jak k objektům pro trvalé bydlení, tak i k objektům pro rekreaci. Vždy je ale nutné pořídit jímku o takovém objemu, aby byla dostačující pro objekt, na který bude napojena, a zároveň se minimalizoval počet vyvážek fekálním vozem. Majitel jímky také zodpovídá za to, aby se nic z nádrže nedostalo do okolní půdy nebo podzemních vod.

jímky

Typy jímek

Jímky jsou buď betonové, nebo se dají zakoupit již hotové vyrobené z plastu. Na rozdíl od septiků mají jen jednu komoru. Velikost plastových jímek se pohybuje od 2 do 20 m3, ale kvalitní dodavatelé jsou schopni vyrobit plastovou jímku i na míru podle potřeb objednatele. Plastové jímky jsou buď samonosné, určené k obetonování, nebo dvouplášťové.

Samonosné podzemní plastové jímky jsou určeny k instalaci do klasického podloží s lehkou sypkou zeminou, ale bez výskytu spodní vody. Nehodí se do míst, kde by na ně mohly působit vnější tlaky Jímka se usazuje na betonovou desku a následně se obsype přesátou zeminou či pískem. Nad horní deskou jímky může být vrstva zeminy vysoká maximálně 30 cm. Dá se nad ní chodit, ale ne jezdit autem. Mohou být buď kulaté nebo hranaté, stejně jako jímky určené k obetonování. Ty se hodí do hornatého podloží bez výskytu podzemní vody, ale také do terénů ve svahu, případně tam, kde se předpokládá vyšší statické zatížení. Také tyto jímky se usadí na betonovou desku a obetonují se po celém obvodu i přes horní hranu. Pokud je nad jímkou plánováno ježdění auty, musí obetonování navrhnout statik.

Do míst, kde se vyskytuje spodní voda, nebo jde o terén s těžšími jílovitými a jílovitopísčitými půdami, případně je zde plánováno vyšší statické zatížení, se používají dvouplášťové jímky. Jsou hranaté nebo kulaté a usazují se do měkkého betonu, v němž se nechají po vyrovnání zatvrdnout. Následně se vybetonuje mezipláští vybavené po celém obvodu armaturou, a po vytvrdnutí se vybetonuje i vrchní část jímky. Kvalitní plastové jímky najdete na webu firmy MRAVEC PLAST.


Štítkyfacebook   Doporuč přátelům
CLUB ŽENA


Lifestyle