Likvidace azbestové - azbestocementové střešní krytiny, neboli eternitu

Likvidace azbestové - azbestocementové střešní krytiny, neboli eternitu - InMagazin.cz Kategorie: BYDLENÍ

Stále více si zakládáme na ochraně a péči životního prostředí. Z mnoha problémů souvisejících se znečištěním se objevuje zejména ten, který pochází z tzv. střechy eternit nebo azbestocementové střechy používané na mnoha střechách.Tento materiál, který není sám o sobě nebezpečný, však v letech inklinuje k uvolňování svých vláken, což může mít vážné následky na zdraví těch, kteří ho vdechují.

Typy asbestů

Azbest byl používán až do osmdesátých let jako vynikající stavební materiál, alespoň se vynikajícím zdál být. Byl velmi běžný v domech a průmyslových budovách postavených před rokem 1980, kde se používal k výrobě obkladů, podlah, potrubí, barev, komínů a mnohem více. Eternitový nebo azbestový cement byl však od roku 1992 zakázán, a to v době, kdy byla zjištěna jeho karcinogenita.

Tento materiál je bohužel přítomen v mnoha dílech, a to jak v kompaktní formě, tak v drobivém stavu.

azbestová střecha

Kompaktní cementový azbest

Kompaktní azbest byl používán k výrobě potrubí kanalizačních systémů, zastřešení budov - azbestové klasické plechy - okapy, komíny, vodní nádrže a další.

Drobivý cement azbest

Nebezpečí drobivého azbestu je vyšší než u kompaktního azbestového cementu, protože vlákna mohou být snadněji rozptýlena v životním prostředí.

Jakákoli práce, která představuje manipulaci s drobivým azbestem, je považována za vysoce škodlivou.

Důležité informace o likvidaci a nelegálním ukládání azbestu

Existují zákonné požadavky na bezpečnou likvidaci a ukládání azbestu.

Azbest je nebezpečný materiál, který může mít negativní účinky na zdraví pro vás a ostatní, pokud se azbestová vlákna dostanou do vzduchu.

- odpad z azbestu je regulovaný odpad

- odpad z azbestu musí být zneškodněn na skládce, kde musí být azbestový odpad legálně přijat

- likvidace azbestového odpadu v domácích popelnicích je nezákonná

- je nezákonné opakovaně používat, recyklovat nebo nezákonně skladovat azbestové výrobky

- ukládání, prodej nebo rozdávání azbestu je také nezákonné

Odstranění azbestu

Tuto činnost mohou provádět pouze certifikované společnosti!!!

Jednou z takových společností, je společnost EKOLSAN, která provádí nejen odstranění střešní krytiny s obsahem azbestu formou „práce naklíč“, a to včetně administrativních úkonů spojených s nakládáním a uskladněním likvidovaného materiálu.

Společnost EKOLSAN

Jakékoliv dotazy nebo zadání výběrových řízení či cenové nabídky týkající se odstranění azbestových střech je možno směřovat na telefonní číslo společnosti EKOLSAN +420 775 705 447, e-mail matejka@ekolsan.cz nebo zaslat prostřednictvím poptávkového formuláře uvedeného na webových stránkách společnosti EKOLSA https://www.ekolsan.cz/stresni-krytiny.


Štítkyfacebook   Doporuč přátelům
CLUB ŽENA


Lifestyle